Jeg tilbyder


Udover samtaleterapi i min praksis på Christianshavn, som udgør hjørnestenen i mit arbejde, tilbyder jeg desuden:

Online-samtaler

Hvis du bor udenfor København, ude i den store verden, eller af andre grunde ikke lige kan komme til Christianshavn, men alligevel godt kunne tænke dig et samtaleforløb hos mig, så kan vi vælge at mødes online i stedet. Det er selvfølgelig en anden oplevelse end at mødes i kød og blod, men jeg har rigtig gode erfaringer med, at det kan fungere lige så godt som den mere klassiske terapi. En stor fordel ved disse forløb er, at jeg har betydeligt kortere - indimellem slet ingen - ventetid og min fleksibilitet i forhold til, hvornår vi kan mødes, er større.

Jeg stiller naturligvis en krypteret videoforbindelse til rådighed for samtalerne, så det eneste du selv skal sørge for er en stabil netforbindelse, ro om ørerne og en god stol at sidde i. Send mig en mail, hvis du er interesseret og så finder vi en tid til en indledende samtale. Har du mulighed for at møde mig i min praksis til den allerførste samtale, kan det være en god investering, men det er absolut ikke et krav eller en forudsætning.

Supervision

Ekstern supervision til psykologer, som er på vej til at få deres autorisation. Det foregår oftest i grupper med to eller tre deltagere og det er en stor fordel, hvis I allerede er et par stykker, der ønsker at indgå i et supervisionsforløb sammen. Jeg tilpasser pris, timetal og tidspunkt for samtalerne efter jeres behov og hvor mange I er. Kontakt mig endelig hvis det har interesse.

Kurser og foredrag

Igennem de seneste år er jeg begyndt at tilbyde kurser enten til behandlere (psykologer, psykoterapeuter, pædagoger/socialpædagoger, frivillige i forskellige organisationer mm.) eller direkte til unge voksne, som selv befinder sig kvartvejs i livet, for eksempel på højskoler, universiteter eller andre uddannelsesinstitutioner, men også gennem private initiativer.

Jeg tilbyder dels et 6-timers kursus (inklusiv pauser), der fokuserer på at give deltagerne en grundig forståelse af, hvorfor så mange rammes af kvartvejskriser i netop denne tidsalder, i disse generationer og i dette særlige livskapitel. Første halvdel af kurset fokuserer på at belyse og forstå krisen, dens opståen, symptomer og kendetegn, mens anden halvdel tager afsæt i praktiske øvelser og konkrete eksempler og sigter efter at klæde deltagerne godt på til at (bistå unge voksne i at) komme igennem krisen og finde fodfæste i voksenlivet på godt og ondt.

Herudover tilbyder jeg også et 2-timers foredrag om kvartvejskrisen, som sigter efter at give en mere overordnet forståelse af fænomenet og hvad det typisk er, der er i spil for den enkelte, når krisen rammer, samt hvordan man kan forsøge at arbejde sig igennem den.

Kontakt mig endelig, hvis du vil høre mere

Foredrag 2