10 tips til at få det maksimale ud af at gå i terapi

22. Januar 2017

Hvis du går rundt og overvejer, om du skal starte i et terapeutisk forløb, eller hvis du allerede er midt i et forløb, men måske oplever at det ikke helt har den virkning, som du havde håbet på, så har jeg her samlet mine bedste bud på, hvad du selv kan gøre for at sikre dig, at du ikke spilder din tid og dine penge.

  1. Tag en hel beslutning frem for en halv

For de fleste mennesker er det en grænseoverskridende beslutning at starte i terapi. Mange føler det som et tegn på svaghed, mange har aldrig forestillet sig, at de skulle få brug for den slags, en hel del er skeptiske overfor det, men føler sig tvunget til at forsøge et eller andet for at få det bedre. Og så er det dyrt. Det kan blive rigtig dyrt endda. Og det kan også betyde, at man skal rykke rundt på sine praktiske planer, for at få plads til ugentlige samtaler i kalenderen. Men hvis du går ind i et terapeutisk forløb med alt for mange forbehold, så vil du også være tilbøjelig til at holde nogle døre lukkede for dig selv.  Der findes forløb, som er klar til afrunding efter 3-4 samtaler, men meget ofte vil processen være godt tjent med, at du sætter den fornødne tid og økonomi af til at lade forløbet udvikle sig. Forsøg at sige ja til præmissen og prioriter terapien højt, så længe den står på.

2. Forsøg at formulere nogle mål

Det er lettere at få en fornemmelse af, om terapien virker for dig, hvis du ved, hvor det er, du har brug for forandring. Det er langt mere håndgribeligt at arbejde på at blive bedre til at lukke andre mennesker ind, at håndtere sin angst eller sin tristhed eller at lære at leve med sin sorg, end bare at ville have det bedre. Hvis det hele føles for flydende og uoverskueligt til, at du kan få overblik over det, så brug din psykolog til at hjælpe med at formulere nogle delmål, som I kan starte med og eventuelt ændre på undervejs efterhånden som I bliver klogere på, hvad det er for nogle problematikker, der er i spil i dit liv.

3. Skriv dine tanker ned undervejs

Ved slutningen af min første samtale med en ny klient giver jeg altid vedkommende en notesbog med hjem og opfordrer til, at han eller hun bruger et roligt øjeblik inden dagen er forbi på at skrive en lille smule ned om de ting, vi har talt om. Hen ad vejen kan bogen også blive et arbejdsredskab for ting, som du træner eller forsøger at lægge mærke til hos dig selv mellem samtalerne. Det vigtigste er at tage noter om processen – om ikke andet så fordi de sidenhen kan tydeliggøre, hvordan du havde det engang og at tingene faktisk har forandret sig siden.

4. Sig det hvis noget føles forkert

Det her kan være et svært punkt for mange. Det kan føles konfliktpræget at sætte ord på noget, du ikke trives med i terapien, hvis du for eksempel bliver irriteret på din psykolog eller bliver stødt af noget, hun siger til dig. Det kan også føles rent som psykologens ansvar at tage hånd om de følelsesmæssige ting, der bliver vækket i terapien. Men hvis din psykolog ikke får taget ansvar for det, så kan en god forklaring være, at hun simpelthen ikke har opdaget det. En ikke-udtalt irritation eller sårethed kan lægge sig som et nag eller en afstand i samtalerne, som i længden vil stå i vejen for tilliden og fortroligheden – og dermed også for terapien.

5. Lad være med at være dygtig

I næsten alle sociale sammenhænge tilpasser vi os hinanden med det formål at fremstille os selv fra vores bedste vinkel. Det øger vores chancer for at få de andres anerkendelse. Derfor er vi også ofte nødt til at parkere de sider af os selv, der er mindre socialt acceptable, indeni. Men jo mere vi får hobet op på indersiden, jo dårligere trives vi generelt som mennesker. Derfor er det faktisk en forhindring for terapien, hvis du prøver på at være en dygtig klient. Lige præcis i terapien er det faktisk alle de andre sider, alt det bøvlede eller uacceptable, der har brug for at få en stemme. Meget ofte vil du opdage, at det letter at lukke dem ud og at de faktisk ikke er helt så farlige ude i dagslyset.

6. Undgå at forsvare dig

Et vigtigt mål i terapien er at opdage de ting, der ikke fungerer. Men det kan være en meget tyndhudet oplevelse, at lade et andet menneske påpege de sider af ens liv, som ikke fungerer. Især hvis man har svært ved at have tillid til andre. Så kan det vække en stærk trang til, at man forsvarer eller retfærdiggør sig selv. Men ved at retfærdiggøre de ting, der ikke fungerer, så fastholder du også deres berettigelse og det er faktisk det samme som at modarbejde en af terapiens vigtigste virkemidler. Forsøg at have tillid til, at din psykolog er på dit hold og ikke er en modstander, der forsøger at afsløre eller overvinde dig.

7. Brug terapien som træningsbane

Når terapi fungerer optimalt, så er det et meget sikkert rum at være i, fordi der ikke gælder de samme sociale regler, som ude i resten af verden. Derfor bliver det også muligt at blotte sig, uden at det behøver at føles utrygt. Så hvis du har nogle sociale vanskeligheder, fx med at lade folk komme tæt på dig, med at markere dine grænser, eller med at vise følelser i andres nærvær, så kan du bruge terapien til at øve disse sider af dig selv. Så længe du husker, at den træning først for alvor bliver noget værd, når den bliver taget i brug i resten af dit liv.

8. Vær tålmodig

Ofte vil det have taget problemerne år, årtier, ind imellem et helt liv at vokse sig så store, at du ikke længere kan håndtere dem. Derfor vil det også være urimeligt at forvente, at du kan børste dem af dig igen på et par uger. Det betyder ikke, at du skal indstille dig på, at bruge al din fritid og alt økonomisk overskud på terapi de næste 10 år af dit liv, men blot at du formodentlig skal se terapien som et startskud på et arbejde, der vil fylde mange år frem – en ny måde at lære at forholde dig til dit liv på.

9. Vær modig

Hvis de ting der tynger dit liv havde været ubetydelige småting, som du kunne ændre blot ved at knipse med fingrene, så havde du formodentlig gjort det for længst. De har formodentlig vokset sig store, netop fordi der er et eller andet, som har været for svært at konfrontere. Derfor er det ind imellem også et krævende og ubehageligt stykke arbejde, der skal til, for at se problemerne i øjnene og forsøge at handle på nye måder. Husk at når terapi er sværest, så er det ofte et tegn på, at den har fat i noget vigtigt.

10. Tag ansvaret

Det sidste, men måske nok det allervigtigste punkt, hvis du spørger mig. Det er dit liv, der er i spil og det er kun dig, der kan forandre det. Ingen psykolog har røntgensyn og kan se, hvad der sker indeni dig, hvis du ikke viser det eller fortæller det. Ingen psykolog kan trække noget ud af dig, som du ikke vil af med eller føje noget til dig, som du ikke vil tage imod. Det er kun dig, der kan tage tankerne fra terapien med dig ind i resten af dit liv og gøre dem til virkelighed der. Din psykolog kan føre dig rundt i terapiens store buffet, men det er dig, der udvælger, hvad du tager med dig og hvad du bruger det til. Du kan købe dig til terapi, men det er kun dine egne kræfter, der kan få den til at virke i dit liv.