Terapi eller ej?


Der kan findes mange forskellige veje ud af kriser og ofte vil det være en kombination af forandringer i de ydre og de indre omstændigheder, der skubber mennesker videre i livet. Forandringer i hverdagsstrukturen, støtte og omsorg fra vigtige personer og din egen indsats i form af tankearbejde og bevidste handlinger kan ofte i sig selv bane en vej ud af en svær periode. Ind imellem kan et skifte i årstiderne være nok. Men hvis du oplever, at et problem har bidt sig fast, eller at du ikke kan overskue, hvad der skal til, for at du får det bedre, så kan en række samtaler med en psykolog måske give dig nogle nye perspektiver, nye indsigter, nye ting du kan prøve. Men det kræver også en indsats fra dig at starte i terapi, i hvert fald hvis du skal få det til at virke for dig. Terapi kræver tålmodighed. Og ærlighed. Og mod. Men selv bare en smule af en af delene, kan være nok til en god start. Så kan resten komme hen ad vejen.

Det kan være svært at beslutte sig for at opsøge professionel hjælp til at håndtere eller få overblik over sit eget liv. Men i min optik, så hører det med til livet ind imellem at miste overblikket over det eller evnen til at håndtere det. Forandringen er en loyal følgesvend gennem hele tilværelsen og ingen ved på forhånd, hvilket spor deres liv vil følge. Det kan ingen lave om på. Men vi bestemmer altid selv, hvordan vi forholder os til det, der hænder os og terapi kan være en vigtig vej til at opdage fastgroede mønstre og til at beslutte sig for at opløse dem, så det bliver muligt at møde livet på en ny måde.

Mennesker er så forskellige og der findes næppe to, som vil tage det samme med sig ud af et terapeutisk samtaleforløb, men følelsen af at der bliver skruet på nogle indvendige tandhjul, kendetegner som oftest et frugtbart terapiforløb. Det er ikke sikkert, at du bliver lykkeligere, eller at livet bliver lettere, men noget forandres og gode samtaler kan hjælpe dig til at slutte fred med, at vi som mennesker altid må leve vores liv i spændingsfeltet mellem det lyse og det mørke. Det er, som det skal være, for det kan ikke være anderledes.

Paraply i skraldespand (beskåret)